Kaupade vool tarneahelas

Euroopa Ühenduse peamised eeldused

Täpne vastus küsimusele "Mis on CE-sertifikaat?" koos Euroopa Liidu toimimise peamiste eelduste selgitusega. Selgub, et selle täitmise põhjuseks on kolm põhimõtet: kaupade, naiste ja raha vaba liikumine. Eespool nimetatud põhimõtete loomiseks on ELi liikmesriigid otsustanud kõrvaldada kõik ühendusesisese kaubanduse takistused ja loonud ühise poliitika kolmandate riikide partnerite suhtes. Tänu sellele loodi ühenduse turul vahetusvöönd, mis sarnaneb ühe kohaga ühe riigi klassi viimasele. Te olete saanud Euroopa ühtse turu või ühisturu.

Ühine kohalik turg ja toodete turustamine

Üks kõige laialdasemaid riikidevahelise kaubandusega seotud tõkkeid on siseriiklikud nõuded toodete omaduste ja ohutuse kohta. Igas riigis olid erinevad mustrid ja väärtused, mis olid riikide vahel oluliselt jagatud. Tootja, keda kavatsesin oma teistes riikides müüa, pidi iga kord vastama isiklikele nõuetele. Kaubandusraskuste kõrvaldamiseks oli vaja need erinevused kaotada. Standardeid koos toodete ostmisega ei saa tühistada. Seetõttu sai väärtuste ühendamine kogu kogukonna valdkonnas üheks lahenduseks, tänu millele sõltus kaubavahetus nendest nõuetest.

Varases staadiumis püüti reguleerida ELi määrusi seoses konkreetsete toodete ja materjalide kategooriatega. Uudishimu kõrge keerukuse taseme ja sellise lahenduse tõttu on vabanenud aeganõudvad protsessid.

Lahendus oli tehnilise ühtlustamise küsimuses lihtsustatud väljumise loomine. On kindlaks määratud olulised ohutusnõuded mõnede tooterühmade jaoks, mis tuleb teha enne kaupade või materjalide tegelikku Euroopa turule viimist.

Väljaspool ELi asuvad ettevõtjad, kes sõltuvad ostu-müügiks materjali kasutuselevõtust ühenduse müügist, nt Türgist, peavad vastama oma toodetele ja vastama ELi standarditele ja kvaliteedistandarditele. Nende ülesanne on seda asjaolu näidata.

Ühtlustatud standardid on loodud tänu sellele, millised ettevõtjad teavad, millised põhinõuded peaksid olema täidetud. Nende reeglite kasutamine ei ole alati kohustuslik. Ettevõtja võib ebatavalises meetmes tõestada, et tema toode on kasulik ühenduse väljakule ostmiseks.

Ce-sertifikaat - tootja deklaratsioon

CE-vastavusmärgis on nagu uus, vaid ainult tootja kinnitus, et toode vastab oluliste direktiivide nõuetele.Sellel on tootja deklaratsiooni sümbol või volitatud esindaja. Kinnitab, et toode on kujunenud kooskõlas konkreetse toote nõuandes sisalduvate peamiste nõuetega. See elab siis teatud või vähe erinevaid direktiive.

Ühenduse õigus näeb ette CE-vastavusmärgist kandvate toodete ohutuse miinimumnõuete vastavuse ja rahuldamise eelduse.

CE-sertifikaat kantakse meie vastutusel olevale materjalile või volitatud esindajale. See on pärast tõestamist, et toode vastab direktiivi põhinõuetele. Seda asjaolu silmas pidades eeldatakse vastavushindamismenetlust ja pärast positiivset kontrollimist väljastatakse vastavusdeklaratsioon. Teadaoleva toote kasutamisega seotud riskide vastastikuses sõltuvuses võivad esineda vastavushindamismenetlused. Mida tõsisem on mõju tekkimise oht ja seda raskem on, seda rohkem peab tootja või volitatud esindaja tegema. Mõnel juhul on vaja järgida isegi kümneid ühenduse standardeid.