Kindla suurusega pollumees ja taiskohaga too

Kahe tuhande seitsmeteistkümne aasta jooksul kassaaparaadis arhiivimise pidamise kohustus Interneti-seadme kaudu kehtib kõigile ettevõtjatele, kes korraldavad majanduskampaaniat ja tarnivad oma vara ka üksustele, kellel pole registreeritud finantstegevust, samuti kindla maksumääraga põllumajandustootjate jaoks. Kassade juures olevad raudteed võetakse kasutusele järk-järgult.

https://neoproduct.eu/ee/hallu-forte3-tervendab-halukow-igavesti/

Kahe tuhande viieteistkümne aasta jooksul tühistas seadusandja üksused, kellel on õigus eemaldada elektrooniliste dokumentide pidamise kohustus, üksuste hulgas, kes ta märkis sätete jämedat rikkumist. Need rikkumised tulenesid peamiselt tegeliku käibe alandamisest kampaania pealkirjas nii, et see mahuks kahekümne tuhande käibe vahemikku, mille korral ei olnud mingit kohustust pidada kaupade ja teenuste üle arvestust postkasti abil ning selle kaudu kviitungeid maksta. Rahandusministeeriumi teatel olid sellist tüüpi õigusrikkumisi kõige sagedamini lubanud sõidukid, sõidukidiagnostikajaamad, arstid, hambaarstid, juuksurid ja sööklad, mis tagastati haridusasutuste territooriumidele ja mida haldasid need asutused. Seadusandja väidab ka, et käibe registreerimine kõigilt majandusüksustelt, kes pakuvad teenuseid ilma registreeritud finantstegevuseta tarbijate olukorrale ja kindla maksumääraga põllumajandustootjatele, on suurepärane samm müügiedu läbipaistvuse ja atraktiivsuse suurendamise ning nende õiguste tugevama ja kergema kasutamise võimaldamiseks tarbijakohtus. Vaatlusaluse määruse artikli 4 kohaselt pidid 1. jaanuaril 2000 kassaaparaadi kiiresti paigaldama rehvide asendamise, küsimuste ja tehniliste ülevaatustega seotud teenused ning maksunõustajad, juuksurid ja kosmeetikud. Järgmistel juhtudel on ettevõtjatel, kellele erimäärused ei laiene, kassaaparaadi paigaldamiseks aega kahe kuu jooksul alates kahekümne tuhande hüvitise piiri ületamisest.